strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Trzecia na Podlasiu

Filigranowa 28-letnia Anna Bondaryk, na co dzień pielęgniarka Oddziału Intensywnej Terapii Ulubionego Szpitala Białostoczan, zajęła trzecie miejsce w wojewódzkich eliminacj. Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 2012

Żywe srebro - taki właśnie przydomek ma na Oddziale Intensywnej Terapii reprezentantka Ulubionego Szpitala Białostoczan startująca konkursie już po raz drugi z rzędu. W ubiegłorocznych zmaganiach Anna Bondaryk okazała się bezkonkurencyjna, pozostawiając w pokonanym polu starsze koleżanki ze znacznie większym stażem zawodowym.

- Tegoroczny test składający się z 60 pytań był trudniejszy - opowiada Anna Bondaryk, legitymująca się czteroletnim stażem pielęgniarskim. - Dotyczył wiedzy ogólnej, zapisów kodeksu etyki pielęgniarskiej, teorii pielęgniarskiej z zakresie m.in. z interny, chirurgii oraz pediatrii. Tym razem miałam mniej czasu na przygotowania do testu, poza tym na test przyszłam bezpośrednio z dyżuru nocnego - stąd zapewne dopiero trzecie miejsce. Pomysł na uczestnictwo w konkursie to efekt sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności podczas rywalizacji z najlepszymi.

Nie bez znaczenia w przypadku uczestnictwa w konkursie - organizowanym po raz ósmy przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - jest miejsce codziennej pracy Anny Bondaryk. To Oddział Intensywnej Terapii, gdzie sztab lekarzy i pielęgniarek walczy o życie i zdrowie najciężej chorych pacjentów. Praca jest ciężka, ale dla Anny Bondaryk przynosi dużo satysfakcji.

- Dzięki pracy na tym oddziale mam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdobywania nowych doświadczeń - wyjaśnia Anna Bondaryk. - Tutaj ciągle coś się dzieje, ale można dużo się nauczyć. To mi pomogło na teście, bo kilka pytań było z zakresu intensywnej terapii.

Przełożeni również dostrzegają pasję pielęgniarską w Annie Bondaryk, która zawsze świetnie wypełnia swoje obowiązki i z troską podchodzi do pacjentów.

- O Ani Bondaryk można z czystym sumieniem powiedzieć, że to pielęgniarka z powołania - dodaje Krystyna Baranowska, Naczelna Pielęgniarka w Ulubionym Szpitalu Białostoczan. - Gratuluję jej sukcesu w konkursie, bo to namacalny dowód, że nasze pielęgniarki są dobrze oceniane za swoją merytoryczną wiedzę, ale także za troskliwe podejście do pacjenta - o czym świadczą liczne podziękowania pacjentów po pobycie w szpitalu. Poza tym taka postawa to dobry wzorzec do naśladowania dla pozostałej części personelu medycznego.Anna Bondaryk podczas pracy na Oddziale Intensywnej TerapiiAnna Bondaryk podczas pracy na Oddziale Intensywnej Terapii


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2013-04-29