strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Praktyki w Szpitalu

Ulubiony Szpital Białostoczan wspiera studentów uczestnicząc w rządowym programie Praktyki Administracji Rządowej. To szansa przede wszystkim dla studentów wydziałów lekarskich na zebranie tak ważnego na starcie kariery zawodowej doświadczenia

Oferty o wolnych miejscach w można znaleźć na stronie oferty.praca.gov.pl. Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW w Białymstoku można uzyskać pod numerem telefonu 85 869 35 51 oraz adresem mailowym: kadry@zozmswia.bialystok.pl Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej od roku 2015 są dostępne na stronie bip.kprm

1. Program praktyk dla studentów dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia.

2. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie.

3. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia.

4. Student kierowany na praktykę ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

5. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie programu praktyki wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Program praktyki przygotowuje uczelnia.

6. Praktyka będzie się odbywać na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a SP ZOZ MSW w Białymstoku. W SP ZOZ MSW w Białymstoku można odbyć praktyki tylko i wyłącznie z zakresu medycyny (praktyki pielęgniarskie po I roku studiów na Wydziałach Lekarskich, choroby wewnętrzne, kardiologia i chirurgia).


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2015-06-22