strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Wizyta Wiceministra

Stanisław Rakoczy, podsekretarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pełniący nadzór nad szpitalami resortowej ochrony zdrowia odwiedził Ulubiony Szpital Białostoczan. Minister spotkał się z pracownikami naszej placówki oraz wizytował oddane ostatnio do użytku inwestycje szpitalne

Wizyta Pana Ministra Rakoczego, któremu towarzyszył Pan Wicewojewoda Wiesław Żyliński oraz Pani Magdalena Borkowska wiceszefowa Podlaskiego NFZ, była związana z wyjazdowym posiedzeniem Rady Ministrów w Białymstoku. Podczas  spotkania z pracownikami szpitala Minister przedstawił plany Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wobec placówek resortowej służby zdrowia. W trakcie rozmowy potwierdził, że ministerstwo w miarę skromnych możliwości będzie wspierało dotacjami na cele inwestycyjne placówki resortowej ochrony zdrowia. Minister zainteresował się również możliwościami naszej placówki w zakresie wprowadzonego od 1 stycznia 2015r. tzw. pakietu onkologicznego oraz chwalił zaradność Pana Dyrektora Marka Chojnowskiego w tym zakresie. Podczas wizytowania oddziałów Pan Dyrektor Marek Chojnowski pokazał gościom niedawno oddaną do użytku Pracownię Endoskopii z nowoczesną salą wybudzeń oraz kilkoma stanowiskami do wykonywania badań endoskopowych. Ponadto Minister i Wicewojewoda zainteresowali się najnowszą inwestycją naszego Zakładu - budowaną właśnie Pracownią Hemodynamiki, w której w niedalekiej przyszłości będą leczeni chorzy z zawałami serca.

 

Dyrektor Marek Chojnowski przedstawia wiceministrowi i wicewojewodzie pracowników Szpitala.

Dyskusja pracowników Szpitala z wiceministrem Stanisławem Rakoczym.

Zwiedzanie nowoczesnej Pracowni Endoskopii

Zwiedzanie nowoczesnej Pracowni Endoskopii

 

 


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2015-09-17