strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Komunikat dot. pracy szpitala

K O M U N I K A T

Informuję, że zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ma zostać przeprofilowany w jednoimienny szpital zakaźny w terminie wskazanym w harmonogramie, który zostanie przekazany odrębnym poleceniem. Będzie to drugi szpital jednoimienny w woj. podlaskim obok Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, które będą pełniły tę funkcję do odwołania.Obecnie placówka MSWIA funkcjonuje na określonych zasadach z uwzględnieniem procedur związanych z zagrożeniem koronawirusem.

K O M U N I K A T

Informuję, że zgodnie z poleceniem Wojewody Podlaskiego z dnia 17 marca 2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego ma zostać przeprofilowany w jednoimienny szpital zakaźny w terminie wskazanym w harmonogramie, który zostanie przekazany odrębnym poleceniem. Będzie to drugi szpital jednoimienny w woj. podlaskim obok Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, które będą pełniły tę funkcję do odwołania.

Obecnie placówka MSWIA funkcjonuje na określonych zasadach z uwzględnieniem procedur związanych z zagrożeniem koronawirusem.


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2020-03-18