strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Od 1 czerwca br. Szpital wraca do swej pełnej działalności statutowej

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ubiegłym tygodniu w dniu dzisiejszym Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski przekazał na ręce Dyrektor Szpitala Alicji Skindzielewskiej formalną decyzję o zniesieniu statusu szpitala jednoimiennego dla SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego. Powyższa decyzja została poprzedzona oceną epidemiologiczną naszego województwa.

 

Z dniem 1 czerwca 2020 r. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego stopniowo będzie wracał do swej pełnej działalności statutowej. Zostanie wznowiona realizacja świadczeń medycznych zakontraktowanych przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pani Dyrektor Alicja Skindzielewska poinformowała, że aktualnie przebywającym pacjentom zostanie zagwarantowana kontynuacja leczenia. Nastąpi proces zamgławiania oraz pełnej dezynfekcji Szpitala, aby od 1 czerwca br. realizować zabiegi w trybie planowym. Dodatkowo podkreśliła, że poradnie specjalistyczne oraz gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej funkcjonowały i funkcjonują zgodnie z harmonogramem. W związku z tym, że w Szpitalu obwiązują zasady reżimu sanitarnego pacjenci nie powinni się obawiać że może dojść do zakażenia.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług !

 


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2020-05-27