strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

2019-02-27

Telefon zawałowy

Pod tym telefonem 24h na dobę dyżuruje lekarz przyjmujący zgłoszenia o zawale serca

czytaj więcej

2019-02-26

Jak wykonać mammografię w Szpitalu MSWiA w Białymstoku

Pacjentki, które wymagają wykonania tego badania powinny zgłosić się ze skierowaniem do Poradni Chirurgii Onkologicznej lub Poradni Ginekologicznej. W tych poradniach zostanie przeprowadzona kwalifikacja i wystawione będzie skierowanie do wykonania badania mammografii

czytaj więcej

2017-07-13

!!! PRACA !!!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w naszym Szpitalu

czytaj więcej

2015-02-06

INTRANET

Witamy na stronie Intranetu pracowników Ulubionego Szpitala Białostoczan

czytaj więcej

2014-12-09

Pomoc Weteranom

Ulubiony Szpital Białostoczan przypomina, że osobom o statusie weterana funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego funkcjonariusza przysługują uprawnienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

czytaj więcej

2013-05-16

Badania Kliniczne

Ulubiony Szpital Białostoczan jako doskonale wyposażona placówka i miejsce pracy świetnych specjalistów, idealnie nadaje się do do realizacji nowoczesnych badań klinicznych

czytaj więcej

2011-10-28

Konkursy Ofert

 

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursów ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

czytaj więcej

Nowy videogastroskop oraz videokolonoskop

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopii SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego. Przekazane przez Fundację Santander Bank Polska S.A. środki finansowe w wysokości ponad 160 000 zł umożliwiły zakup videogastroskopu oraz videokolonoskopu. Sprzęt ten pozwoli doposażyć drugą Pracownię Endoskopii specjalnie dedykowaną dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W imieniu własnym, pracowników oraz pacjentów Szpitala Pani Dyrektor Alicja Skindzielewska złożyła na ręce Pani Marzeny Atkielskiej Prezes Zarządu Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. I.J. Paderewskiego oraz Pani Doroty Perkowskiej Dyrektor Regionu Białystok Santander Bank Polska S.A. serdeczne podziękowania za otrzymane wsparcie finansowe. Jest to dla nas nieoceniona pomoc zważywszy na fakt, że w naszej Pracowni Endoskopii w minionym roku wykonaliśmy około 1 000 zabiegów kolonoskopii oraz 1 000 zabiegów gastroskopii.


Zobacz również:
Aktualności

opublikowano: 2020-06-05