17 września po raz drugi w Polsce obchodzony będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta. Święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia w 2019 roku, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa pacjentów poprzez zwiększanie świadomości
i zaangażowania opinii publicznej, zwiększanie globalnego zrozumienia oraz dążenie do globalnej solidarności i działania.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego w roku 2019 znalazł się wśród 100 najlepszych szpitali w Polsce w rankingu szpitali „Bezpieczny Szpital” organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którego celem jest ocena funkcjonowania szpitala pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa opieki medycznej.
Bezpieczeństwo pacjentów to zakres opieki medycznej, który pojawił się wraz ze zmieniającą się złożonością/wielokierunkowością systemów opieki zdrowotnej i wynikającym z tego wzrostem szkód dla pacjentów. Ma on na celu zapobieganie i ograniczanie ryzyka, błędów
i szkód, które występują u pacjentów podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawą tego obszaru jest ciągłe doskonalenie oparte na uczeniu się na błędach i zdarzeniach niepożądanych.

Każdego roku 134 miliony zdarzeń niepożądanych występuje w szpitalach w krajach o niskim i średnim dochodzie z powodu niebezpiecznej opieki, przyczyniając się 2,6 miliona zgonów. Na całym świecie 4 na 10 pacjentów jest poszkodowanych w wyniku korzystania z usług zdrowotnych, około 80% tych szkód można zapobiec. Najbardziej szkodliwe błędy dotyczą diagnozy, przepisywania i stosowania leków. W krajach OECD 15% całkowitej działalności szpitali i wydatków jest bezpośrednim skutkiem zdarzeń niepożądanych.

Wiele praktyk medycznych i zagrożeń związanych z opieką zdrowotną staje się poważnymi wyzwaniami dla bezpieczeństwa pacjentów i znacząco przyczynia się do szkód wynikających z niebezpiecznej opieki. Największe obawy w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem pacjenta budzą:

  • błędy medyczne,
  • zakażenia związane z opieką zdrowotną,
  • niebezpieczne zabiegi chirurgiczne,
  • niebezpieczne praktyki zastrzyków,
  • błędy diagnostyczne,
  • niebezpieczne praktyki transfuzjologiczne
  • błędy
  • sepsa,
  • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Bezpieczeństwo pacjentów podczas świadczenia usług zdrowotnych, które są bezpieczne oraz wysokiej jakości jest warunkiem wstępnym wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej. Istotna jest również świadomość wpływu bezpieczeństwa pacjentów na redukcję kosztów będących bezpośrednim skutkiem zdarzeń niepożądanych oraz poprawę efektywności systemów opieki zdrowotnej. Zapewnienie bezpiecznych usług pomoże także uspokoić
i przywrócić zaufanie społeczności do ich systemów opieki zdrowotnej.

Źródło: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day/2019