Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim Ratownikom Medycznym, Lekarzom
i Pielęgniarkom systemu, a także Dyspozytorom Medycznym składamy najserdeczniejsze życzenia.

Nie sposób opisać jak wdzięczni jesteśmy za Waszą odpowiedzialną, pełną poświęcenia, wyjątkową pracę.

Codziennie ratujecie najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie i zdrowie.

W tym szczególnym dniu prosimy o przyjęcie podziękowań za Wasz trud i zaangażowanie.

Życzymy wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.

Dyrekcja i pracownicy SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego