Serdecznie dziękujemy żołnierzom 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego, ps. „Mścisław” za pomoc przy transporcie i rozładunku łóżek szpitalnych, które otrzymaliśmy  z SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni.