KIEROWNICTWO  
Główna Księgowa: (47) 710-41-04
Kierownik Apteki Szpitalnej: (47) 710-41-36
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego: (47) 710-41-27
Kierownik Działu Informatyki: (47) 710-41-34
Kierownik Działu Kadr i Płac: (47) 710-41-20
Kierownik Działu Kontraktowania i Rozliczeń: (47) 710-41-14
Kierownik Działu Organizacyjnego: (47) 710-41-13
Kierownik Działu Zamówień Publicznych: (47) 710-41-09
Naczelna Pielęgniarka: (47) 710-41-08
   
   
ADMINISTRACJA  
   
Dietetyk: (47) 710-41-24
Inspektor BHP: (47) 710-41-24
Inspektor ds. obronnych: (47) 710-41-25
Inspektor Ochrony Danych: (47) 710-41-11
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta: (47) 710-41-11
Kasa: (47) 710-41-07
Magazyn: (47) 710-41-33
Radca Prawny: (47) 710-41-12
Sekretariat: (47) 710-41-00
Specjalista ds. Inwestycji: (47) 710-41-26
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych: (47) 710-41-06
(47) 710-41-10
   
ODDZIAŁY  
   
Oddział Kardiologii  
   
Pokój Lekarzy: (47) 710-42-08
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-10
   
Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  
   
Pokój lekarzy: (47) 710-42-21
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-24
   
Oddział Geriatrii  
   
Pokój lekarzy: (47) 710-42-43
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-40
Gabinet Ordynatora: (47) 710-42-42
   
Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej  
   
Pokój lekarzy: (47) 710-42-36
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-34
   
Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Onkologii Narządu Ruchu  
   
Pokój lekarzy: (47) 710-42-39
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-38
   
Dział Intensywnej Terapii  
   
Pokój lekarzy: (47) 710-42-52
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-56
   
Dział Anestezjologii  
   
Pokój lekarzy anestezjolodzy: (47) 710-42-45
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-46
   
Blok Operacyjny  
   
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-49
Sekretariat Bloku Operacyjnego: (47) 710-42-59
   
Oddział Urologii  
   
Pokój lekarzy: (47) 710-42-28
Punkt Pielęgniarski: (47) 710-42-30
   
Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii Poradnia Zdrowia Psychicznego z Pracownią Psychotechniczną  
   
Rejestracja: (47) 710-40-33
Gabinet Psychologa: (47) 710-40-35
   
Dział Sterylizacji (47) 710-40-49
   
Izba przyjęć  
   
Rejestracja: (47) 710-42-00
Rejestracja / Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: (47) 710-42-01
Pielęgniarka Oddziałowa: (47) 710-42-02
   
DIAGNOSTYKA  
   
Zakład Diagnostyki Obrazowej  
   
Kierownik:  (47) 710-40-37
Rejestracja: (47) 710-40-38
   
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej  
   
Kierownik:  (47) 710-40-44
Laboratorium: (47) 710-40-45
Punkt przyjęć materiału i wydawania wyniku:  (47) 710-40-47
   
Pracownia Endoskopii:  
   
Rejestracja: (47) 710-42-25
(47) 710-42-26
   
   
PORADNIE  
   
Rejestracja do lekarzy specjalistów: (47) 710-40-01
(47) 710-40-02
Rejestracja Lekarzy Rodzinnych (POZ) (47) 710-40-03
   
   
ZAKŁAD REHABLILITACJI  
   
Rejestracja: (47) 710-40-40
Kierownik (47) 710-40-42
   
KOMISJA LEKARSKA - ZAKŁAD EMERYTALNO RENTOWY (47) 710-40-50