Ulubiony Szpital Białostoczan - to dziewięć stacjonarnych oddziałów szpitalnych, na których rocznie hospitalizowanych jest blisko 8000 chorych z Podlasia, ale również województw ościennych. Największym atutem naszej placówki są doświadczeni lekarze oraz oddane swojej pracy pielęgniarki. Dzięki ich staraniom zdecydowana większość pacjentów bardzo szybko wraca do zdrowia, a niemal wszyscy są zadowoleni z otrzymanej pomocy i komfortu leczenia. Doskonale wiemy, że leczenie szpitalne powinno być jak najkrótsze, a pacjent powinien mieć zapewnione dobre warunki pobytu. Dlatego codziennie blisko 400 osobowa grupa pracowników szpitala robi wszystko, aby poprawić komfort leczenia i skrócić do minimum czas pobytu pacjenta w szpitalu. Potwierdzeniem naszych starań jest nadany przez Ministra Zdrowia w 2018 roku certyfikat akredytacyjny w zakresie działalności Szpitala.


Serdecznie zapraszamy do poznania się z charakterystyką poszczególnych oddziałów szpitalnych.

Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 2 listopada 2020 r., PS-III.960.455.2020.JS, polecono Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok w okresie od 2 listopada 2020 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w tym podmiocie leczniczym 159 łóżek, w tym 15 łóżek respiratorowych oraz udzielanie świadczeń wyłącznie pacjentom z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 we wszystkich realizowanych zakresach, z wyłączeniem świadczeń, w odniesieniu do których dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zgodę na ich udzielanie również pacjentom innym niż zakażeni wirusem SARS-CoV-2.