Anestezjolodzy oraz instrumentariuszki - to osoby bez których na bloku operacyjnym nie uda się przeprowadzić nawet najprostszego zabiegu chirurgicznego. W ramach bloku operacyjnego kierowanego przez dr n. med. Wojciecha Charytoniuka funkcjonują cztery sale operacyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt do monitorowania wszystkich funkcji życiowych operowanych pacjentów.

- Rocznie wykonujemy kilka tysięcy znieczuleń, praktycznie wszystkie obywają się bez komplikacji - wyjaśnia dr n. med. Wojciech Charytoniuk. - Zawdzięczamy to przede wszystkim kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej, a dokładniej rzecz ujmując ich wieloletniemu doświadczeniu i pogłębianiu wiedzy z dziedziny anestezjologii.

Standardowym wyposażeniem bloku operacyjnego są nowoczesne kardiomonitory, na których monitorowanie są funkcje życiowe oraz aparaty do znieczuleń. Operowanym podawane są nowoczesne środki farmakologiczne. Na bloku używany jest nowoczesny sprzęt. Wśród nich jest jedyny w Białymstoku monitor głębokości znieczulenia, pozwalający na podstawie bardzo precyzyjnych czujników określić jak głęboko pacjent wszedł w narkozę, co ma kluczowe znaczenie u pacjentów w podeszłym wieku. Unikalna w skali województwa jest też giętka prowadnica światłowodowa, bardzo przydatna przy skomplikowanych oraz trudnych intubacjach.

KIEROWNICTWO BLOKU:

  • Kierownik: dr n. med. Wojciech Charytoniuk
  • Pielęgniarka Oddziałowa (instrumentariuszki): Wioleta Karpowicz
  • Pielęgniarka Oddziałowa (pielęgniarki anestezjologiczne): Alicja Chojnowska

KONTAKT:

  • Telefon (lekarze): (47) 710-42-45
  • Telefon (pielęgniarki): (47) 710-42-46