Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej

Na Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej wykonywanych jest rocznie kilkaset zabiegów operacyjnych, onkolodzy przeprowadzają m.in.:

  • chirurgiczne leczenie schorzeń nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, przewodu pokarmowego oraz skóry
  • pełną diagnostyka na nowoczesnym sprzęcie do mammografii
  • śródoperacyjne badanie histopatologiczne usuwanych tkanek

Śródoperacyjne badanie histopatologiczne umożliwia precyzyjne rozpoznanie choroby nowotworowej jeszcze w trakcie przeprowadzania zabiegu operacyjnego. To ma ogromne znaczenie dla pacjenta, bo dzięki temu unika on często potrzeby wykonania kolejnej operacji w przyszłości, a to przekłada się na szybszy powrót do zdrowia. Zaangażowanie i perfekcjonizm lekarzy i traskliwa opieka pielęgniarek powoduje, że poziom leczenia pacjentów nie odbiega od europejskich standardów.

Do dyspozycji pacjentów leczonych onkologicznie dostępne są nowoczesne 2 i 3-osobowe sale z łazienkami oraz odbiornikami telewizyjnymi.

Oddział Chirurgii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

KIEROWNICTWO ODDZIAŁU:

  • Koordynator Oddziału: lek. med. Michał Grabala

  • p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: Mirosława Ciereszko

KONTAKT:

  • Telefon (lekarze - chirurgia ogólna): (47) 710-42-36
  • Telefon (lekarze - chirurgia onkologiczna): (47) 710-42-37
  • Telefon (pielęgniarki): (47) 710-42-34