Oddział Geriatrii - stanowi siedzibę Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kształcąc rocznie ponad 650 studentów, głównie na kierunku lekarskim w tym English Division oraz na kierunku pielęgniarstwa. Posiada akredytację do specjalizowania lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. Prowadzi staże cząstkowe z zakresu geriatrii w ramach innych specjalizacji oraz organizuje kursy szkoleniowe z zakresu geriatrii pod auspicjami CMKP.

Rocznie na 17 łóżkach leczonych jest ponad pół tysiąca pacjentów. Diagnozowane i leczone są tutaj przede wszystkim wielonarządowe choroby wieku podeszłego, a w szczególności:

 • Złożone problemy kardiologiczne, pulmonologiczne, metaboliczne, endokrynologiczne, gastroenterologiczne

 • Zaburzenia stanu odżywienia (ilościowe i jakościowe).

 • Zespoły zwyrodnieniowo-zapalne narządu ruchu.

 • Osteoporoza i jej powikłania.

 • Niedokrwistości.

 • Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

 • Zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zasłabnięcia i upadki.

 • Zaburzenia funkcji poznawczych, w tym zespoły otępienne.

 • Zespoły pozapiramidowe.

 • Zespoły majaczeniowe, depresyjne i lękowe

 • Narządowe następstwa niewydolności tętniczej i żylnej.

 • Zespoły starczej niesprawności z ich powikłaniami.

 • Zespoły polekowe składające się na geriatryczny zespół jatrogenny.

- Kolejki na hospitalizację mamy niestety długie, bo kilkumiesięczne - wyjaśnia prof. Barbara Bień. - Staramy się je skrócić poprzez redukcję czas pobytu pacjentów, tak aby pomóc jak największej liczbie chorych. W przeważającej liczbie przypadków po powrocie ze szpitala komfort codziennego życia naszych pacjentów wzrasta.

Do Oddziału Geriatrii formalnie mogą być przyjmowani pacjenci po 60 r.ż., jednak najczęściej naszej pomocy oczekują osoby późnej starości. Średni wiek hospitalizowanych pacjentów ulega wydłużeniu i wynosi ponad 82 lata, dlatego pacjenci leczeni w Oddziale Geriatrii wymagają wyjątkowo troskliwej i cierpliwej opieki. Tą starają się zapewniać Członkowie Zespołu Geriatrycznego - lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny i fizjoterapeuta, który pomaga w powrocie do sprawności fizycznej.

Oddział Geriatrii prowadzi szkolenia specjalizacyjne i staże kierunkowe w dziedzinie geriatrii oraz w dziedzinie chorób wewnętrznych.

KIEROWNICTWO KLINIKI:

 • Z-ca: dr hab. med. Zyta Beata Wojszel

 • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Najda

FIZJOTERAPEUCI:

 • Mgr Bartłomiej Kuprjanowicz

 • Mgr Łukasz Magnuszewski (wolontariusz, doktorant Kliniki Geriatrii UMB)

PSYCHOLOG KLINICZNY:

 • Mgr Agnieszka Dobrogowska

KONTAKT:

 • Telefon (sekretariat/gabinet Ordynatora): (47) 710-42-42
 • Telefon (z-ca Ordynatora): (47) 710-42-44
 • Telefon (pokój lekarzy): (47) 710-42-43
 • Telefon (pokój pielęgniarek): (47) 710-42-40
 • Telefon (pielęgniarka oddziałowa): (47) 710-42-41