IZBA PRZYJĘĆ

Izba Przyjęć to klucz do sprawnego funkcjonowania całego szpitala. A to dlatego, że każdy pacjent hospitalizowany w Ulubionym Szpitalu Białostoczan musi na początku odwiedzić Izbę Przyjęć. To właśnie tutaj następuje procedura przyjęcia pacjanta do szpitala, a pielęgniarki wprowadzają pacjenta do informatycznego systemu szpitalnego. To główna i podstawowa rola Izby Przyjęć. Ale nie jedyna. Nie mniej ważne i odpowiedzialne jest funkcjonowanie Izby Przyjęć w ramach pełnionych dyżurów:

- internistycznych - dyżury dla pacjentów z terenu Białegostoku

- ortopedycznych - dyżury dla pacjentów z terenu Białegostoku

Izba Przyjęć w ramach ostrych dyżurów udziela pomocy chorym wymagających pomocy internistycznej lub ortopedycznej w ciągu trwającego 24-godzinny dyżuru. To zdecydowanie najbardziej odpowiedzialne zadanie, bo w trakcie jednego dyżuru na Izbę Przyjęć potrafi zgłaszać się nawet do 100 pacjentów. Najcięższe przypadki są później leczone na oddziałach: chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

- Często przypadki chorych na dyżurze internistycznym są bardzo poważne - opowiada Małgorzata Kałużyńska, kierowniczka Izby Przyjęć w ZOZ MSWiA w Białymstoku.

- Praca na dyżurach jest bardzo odpowiedzialna i ciężka, zwłaszcza gdy mamy dużo pacjentów. Świetnie dobrany i zgrany zespół lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych dwoi się i troi, aby pomóc wszystkim potrzebującym. Tam gdzie to konieczne wykonujemy szczegółowe badania diagnostyczne. Wszystko po to, aby odpowiedzieć na pytanie czy dany przypadek chorobowy trzeba bezwzględnie leczyć w szpitalu, czy wystarczy kuracja domowa.

Poza ostrymi dyżurami Izba Przyjęć pełni również rolę ośrodka doraźnej pomocy, świadczy usługi diagnostyki kardiologicznej (EKG) dla pacjentów: Poradni Badań Profilaktycznych, działającej w strukturach Polikliniki.

Kierownictwo Izby Przyjęć:

  • Kierownik Izby Przyjęć: dr Małgorzata Kałużyńska
  • Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Marzena Szczepura

Kontakt

  • Telefon (Rejestracja): (47) 710-40-00
  • Telefon (Kierownik Izby Przyjęć): (47) 710-42-04
  • Telefon (Pielęgniarka Oddziałowa):(47) 710-42-02