DZIAŁ STERYLIZACJI

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w celu zapewnienia wysokiego komfortu leczenia oraz bezpieczeństwa swoim pacjentom korzysta ze skutecznych metod dezynfekcji oraz sterylizacji. Dział Sterylizacji świadczy usługi przede wszystkim na rzecz wewnętrznych komórek organizacyjnych Zakładu, ale również podmiotów zewnętrznych: przychodni, szpitali, zakładów kosmetycznych i fryzjerskich.

Narzędzia chirurgiczne oraz sprzęt medyczny używane podczas zabiegów na bloku operacyjnym, bezpośrednio materiał biologicznie skażony trafia do CS. Po skomplikowanych procesach mycia oraz dezynfekcji sprzęt medy w zależności od potrzeb może zostać poddany procesowi sterylizacji:

  • parowej

  • niskotemperaturowej gazowej- tlenku etylenu

  • niskotemperaturowej - plazma

Sterylizację parową wykorzystuje się w dwóch programach temperaturowych:

  • 134 stopni Celsjusza - proces sterylizacji trwa 7 minut

  • 121 stopni Celsjusza - proces sterylizacji trwa 20 minut

Do sterylizacji wysokiej jakości sprzętu operacyjnego wrażliwego na wysokie temperatury (wykonanego z tzw. materiałów termolabilnych) stosuje się sterylizację niskotemperaturową.

- Tą metodą sterylizujemy cenny sprzęt do anestezjologii, aparaty laparoskopowe oraz specjalistyczny sprzęt chirurgiczny wykorzystywany w operacjach ortopedycznych oraz urologicznych - wyjaśnia Anna Krasowska, kierownik sterylizatorni. - Przy sterylizacji niskotemperaturowej wykorzystujemy jednorazowe naboje gazowe, co zwiększa bezpieczeństwo mojego personelu. Ta nowoczesna forma sterylizacji cieszy się dużym zainteresowaniem innych podmiotów, świadczymy usługi dla prywatnych przychodni oraz szpitali z całego Podlasia.

Kierownik: mgr Anna Krasowska

Kontakt: Telefon do Kierownika Działu Sterylizacji: (47) 710 40 49