Jesteśmy szeroko otwarci na współpracę z firmami, instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w zakresie opieki profilaktycznej. Jednym z naszych atutów jest doświadczenie - od wielu lat wykonujemy badania profilaktyczne funkcjonariuszom policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz innym pracownikom resortu MSWiA. Jesteśmy jedyną placówką na Podlasiu, która potrafi przeprowadzić badania profilaktyczne zgodne z wymaganiami jakie stawa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości wykonywania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. nr 261, poz.2191).

Poradnia Badań Profilaktycznych świadczy usługi:

 • badania z zakresu medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne, inne) - na podstawie umów z pracodawcami (np. badania profilaktyczne funkcjonariuszy i pracowników resortu MSWiA, badania profilaktyczne pracowników firm)
 • badania lekarskie do prawa jazdy oraz kierowców
 • badania lekarskie do licencji ochrony osób i mienia
 • badania lekarskie do pozwolenia na broń
 • badania lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych

Poradnia realizuje także inne zadania wynikające z ustawy o służbie medycyny pracy:

 • współdziałamy z pracodawcą w zakresie rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie pracowników
 • współdziałamy z pracodawcą w procesach poznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy

Badania przeprowadzają lekarze specjaliści z dziedziny medycyny pracy. Dodatkowym atutem placówki jest możliwość wykonania na miejscu wszystkich niezbędnych badań diagnostycznych oraz specjalistycznych konsultacji lekarskich i psychologicznych. Istnieje możliwość indywidualnego wypracowania sposobu współpracy z potencjalnymi kontrahentami w zakresie;

 • zawartości pakietu wykonywanych badań w ramach opieki profilaktycznej
 • wynagrodzenia za wykonane usługi
 • sposobu rozliczeń z kontrahentami

KADRA LEKARSKA:

 • Dr Dorota Szymborewicz

KONTAKT:

 • Telefon: 47-710-40-18