Mamy przyjemność przedstawić Państwu SP ZOZ MSWiA w Białymstoku - Ulubiony Szpital Białostoczan. Takie słowa często słyszymy z ust pacjentów, doceniających naszą pracę. To opinie osób darzących nas zaufaniem od wielu lat, jak i pacjentów którzy od niedawna korzystają z naszych usług. To właśnie Państwo mobilizujecie nas do codziennych zmagań o stworzenie wyższego komfortu leczenia. To dzięki Wam 90 lekarzy oraz 170 pielęgniarek, może się zawodowo realizować. To dla Was co roku poprawiamy wysokie lokaty w ogólnopolskim rankingu "Bezpieczny Szpital". To dzięki Waszym uwagom staramy się udoskonalać i rozszerzać zakres naszych usług. Chcemy leczyć Was najlepiej jak potrafimy, chcemy być Ulubionym Szpitalem Białostoczan.

KIEROWNICTWO

DYREKTOR: ALICJA SKINDZIELEWSKA

Ukończyła studia MBA w ochronie zdrowie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia magisterskie na kierunku "Finanse i Rachunkowość" w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, a także studia podyplomowe na kierunku "Profesjonalnie wykwalifikowana kadra zarządzająca w SPZOZ" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach. Posiada liczne certyfikaty z odbytych kursów i szkoleń z zakresu m.in.: zarządzania w ochronie zdrowia, jakości, przepisów prawa podatkowego.

Związana zawodowo z sektorem ochrony zdrowia od ponad 10 lat. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. W latach 2011-2017 pełniąc funkcję głównego księgowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach była odpowiedzialna za cały jego obszar ekonomiczny, koordynowała m.in. proces restrukturyzacyjny, wdrażania systemu informatycznego oraz technik zarządzania z zakresu Lean Management. Inicjator i realizator wielu projektów związanych z rozwojem Szpitala. Następnie pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, a w kolejnych latach 2018-2019 była Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych/Głównym Księgowym w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Białymstoku. Do jej kompetencji należał nadzór nad projektami realizowanymi z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, koordynowała działania ukierunkowane na usprawnienie i zintegrowanie modułów systemu informatycznego oraz z sukcesem realizowała zadania związane z optymalizacją kosztów i sukcesywnym zwiększaniem przychodów.

Cechuje ją rzetelność, kreatywność, poczucie odpowiedzialności oraz strategiczne myślenie przy realizacji powierzonych zadań. Aktywnie uczestniczy w zmianach zachodzących w sektorze ochrony zdrowia. Jest liderem w podejmowaniu innowacyjnych działań oraz rozwiązań technologicznych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Funkcję Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego pełni od 23 października 2019 r.

Z-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA: DR N. MED. MAREK KILUK

GŁÓWNA KSIĘGOWA: BOŻENA MOLSKA