strona główna | Kontakt | Użyteczne strony | Dojazd | mapa serwisu

Dokumenty regulujące prawa pacjenta w SP ZOZ MSWIA w Białymstoku


Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

Aby zapoznać się z procedurą kliknij w ikonkę:

-------------------------------------------------------------------------------------
Rozporządzenie Dyrektora o powołaniu Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w

w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

Aby zapoznać się z zarządzeniem kliknij w ikonkę:

-------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH w BIAŁYMSTOKU


REGULAMIN ORGANIZACYJNY (stan na 23 grudnia 2014r.) - kliknij w link


Aby poznać strukturę organizacyjną naszego Zakładu, zał nr 4 do Regulaminu - kliknij w link 

Aby poznać zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w Zakładzie, zał nr 3 do Regulaminu - kliknij w link 

Aby wydrukować oświadczenie/upoważnienie pacjenta dotyczące dokumentacji medycznej - kliknij w link 

Aby wydrukować wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta - kliknij w link 

Aby zapoznać się z cennikiem przygotowania 1 strony odpisu/kopii dokumentacji medycznej pacjenta - kliknij w link 

 

 

opublikowano: 2009-09-15