Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 27, 15-471 Białystok.

Kontakt z administratorem danych osobowych

Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez wysłanie korespondencji na wyżej wskazany adres, telefonicznie:

nr tel. (47) 710 41 00,
nr fax: (47) 710 41 01,

lub drogą elektroniczną

e-mail: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl.

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego posiada również skrzynkę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /MSWiABialystok/SkrytkaESP).

Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji znajduje się pod adresem e-mail od@zozmswia.bialystok.pl, lub tel. (47) 710 41 11, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, zamieszczono informacje w języku ukraińskim,
link: https://www.gov.pl/web/rpp/informacje-dla-obywateli-ukrainy

Poniżej również zamieszczono broszurę w języku ukraińskim i angielskim: Jak korzystać z praw gwarantowanych przez RODO UODO w Światowy Dzień Konsumenta.

 

 

 

Powrót na początek strony