Misja szpitala: leczyć mądrze, skutecznie, po ludzku

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna przysługuje każdemu, kto jest ubezpieczony na NFZ.

Celem POZ jest sprawowanie kompleksowej opieki nad stanem zdrowia pacjenta. Jest to pierwszy punkt kontaktu z lekarzem POZ.

Pacjent zgłasza się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej zawsze, gdy ma problem zdrowotny i to lekarz POZ kieruje całym procesem leczenia. Tłumaczy proces pacjentowi, objaśnia leczenie, gdy pacjent czegoś nie rozumie, może konsultować decyzje, porozmawiać o szczegółach stanu zdrowia.

Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wydaje konieczne skierowania.

Podstawowa opieka zdrowotna daje nam możliwość skorzystania ze świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, leczniczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych czy rehabilitacji, dzięki czemu możemy cały czas kontrolować nasz stan zdrowia. Lekarz POZ przeprowadza wywiad i decyduje o pierwszej drodze diagnostyki oraz leczenia pacjenta.

W wybranej przez nas przychodni, z której usług chcemy korzystać – mamy możliwość wybrania:

  • lekarza POZ,
  • pielęgniarki POZ,
  • położnej POZ.

Ci specjaliści regularnie będą dbali o nasze zdrowie i będą kierowali podstawowym procesem leczenia. 

Przyjmujemy zapisy do naszej Poradni Lekarza Rodzinnego. Zapraszamy osoby pełnoletnie oraz dzieci.

Pamiętaj masz prawo do bezpłatnej zmiany lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mamy 2 razy w ciągu całego roku. W przypadku dokonania większej ilości zmian placówki niż dwie – każda dodatkowa kosztuje 80 zł. Opłatę za liczniejsze zmiany wpłacamy na konto Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli zmieniłeś miejsce zamieszkania masz prawo do ponownego wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej (w przypadku kobiet) bez dodatkowych kosztów. Taka sama sytuacja występuje, gdy wybrany wcześniej lekarz POZ zaprzestaje swoich działań zawodowych w danej placówce.

Lekarz POZ koordynuje procesem leczenia oraz w razie wątpliwości w sprawie naszego stanu zdrowia odpowie nam na wszystkie pytania. Dzięki temu możemy w lepszy sposób zadbać o siebie i świadomie podejmować decyzji w dbaniu o swoje zdrowie. Jeśli nasz stan zdrowia wymaga dalszych badań
i leczenia, lekarz POZ podejmie decyzję o wystawieniu skierowania nas do dalszych specjalistów, aby jak najlepiej zająć się występującym problemem.

Pielęgniarka POZ edukuje nas z zakresu chorób, które przechodzimy – jak postępować oraz co robić, aby nie chorować. Świadczy kompleksową pomoc pielęgniarską i wykonuje zalecenia lekarskie. Do jej zadań należy również m.in. wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków, podawanie leków zleconymi przez lekarza POZ, czy zdejmowanie szwów.

Położna POZ świadczy kompleksową opiekę pielęgnacyjną i ginekologiczną dla kobiet w każdym wieku oraz noworodków do 2 miesiąca życia. Położna POZ nie sprawuje opieki tylko nad kobietami w ciąży lub po porodzie. Do jej pacjentów zaliczają się również osoby, po operacjach ginekologicznych oraz te, które potrzebują jej wyspecjalizowanej pomocy.

Lekarze POZ są dla nas pierwszą pomocą i kontaktem, kiedy zachorujemy. Warto chodzić na regularne wizyty i wykonywać zalecane badania, aby jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem.

Pliki do pobrania:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza POZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej POZ

Oświadczenie/Upoważnienie pacjenta dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia

Lista badań dostępnych w POZ

Powrót na początek strony